user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
پوستر همایش
کارگاه های آموزشی

انتصاب ایمان زکوی (رئیس همایش) به سمت رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنفدراسیون بین المللی ورزش های کامبت ایران، خاورمیانه و آسیا
1396/05/18

انتصاب ایمان زکوی (رئیس همایش) به سمت رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنفدراسیون بین المللی ورزش های کامبت ایران، خاورمیانه و آسیا

استاد فرهیخته،پژوهشگر علوم ورزشی جناب آقای ایمان زکوی در روز سه شنبه (26 بهمن 1396) با حضور نیروهای مسلح، نخبگان اساتید دانشگاهی، اعضای شورای شهر، روحانیون مطرح و اکثریت مسئولین خوزستان و همچنین رئیس کل کنفدراسیون بین المللی ورزش های کامبت ایران، خاورمیانه و آسیا (جناب دکتر بهرام مرادی) به سمت "رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنفدراسیون بین المللی ورزش های کامبت ایران، خاورمیانه و آسیا" منصوب گردید. اعضای کمیته علمی، هیات داوران و کمیته اجرایی و همچنین دبیر خانه همایش این افتخار بزرگ را به مردم عالم پرور شهرستان باغملک تبریک عرض می نمایند.